VBE vertintojus skirs pagal kvotas, nes niekas nebenori tų rašinių taisyt?

Čia įdedu tiktai protokolo iš NEC susitikimo su mokytojų asociacijomis teksto gabaliuką, kad būtų visiems aišku, jog galbūt eisim vertint egzų pagal kvotas. Tiesiog su vertinimo sistema, ypač lietuvių egzamino, yra taip blogai, kad niekas iš padorių mokytojų nebenori ten veltis. Žinoma, susitikimo protokolas yra tik protokolas, bet atkreipkit dėmesį, kad jis kalba apie labai pavojingus simptomus. Mokytojai jau pernai ketino nesiregistruot į vertintojus ir lietuvų valstybinio brandos egzamino neit vertint. O šiemet, kai dalį vertinimo padarė po darbo (!) nuotoliniu būdu (!), išvis niekas nebenori. Kolegės pasakojo, kad jom net skambino pani pirmininkė ir gėdino – esą šitos išdavikės pareigos neatlieka.

Kodėl mokytojai nenori to daryt, aišku. Seniai kalbama, kad visa vertinimo sistema yra klaiki nesąmonė. Apie tai rašiau tiek, kad nusibodo. Svarbiausi dalykai – kai pabandai išreitinguot, kur pagal turinį 6, o kur 7 taškai, nesąmonė išeis 90 proc. Tokio egzamino patikimumas nulinis. O kur dar stiliaus vertinimas, už kurį man norisi kapoti pirštus ir taikyti kitas LR Konstitucijoj nenumatytas bausmes, kur rigidiškas ir senobinis kaip padūmavusi gryčia rašinio struktūros supratimas, kur nesuvokimas apie turinio ir formos ryšį. Žodžiu, mąstančiam žmogui vertint rašinius yra auka “vardan tos”, kuri nepasiteisina, nes paskui tampi budeliu. Juk tu tiems vaikams taškelius surašai. Žinoma, kad šabloniškas vertinimas skatina rašyti šabloniškai, o paskui stebimės, kodėl visuomenė kalba ir mąsto štampais. Juk negali nesilaikyt lentelių, nes, kaip sakė kolegės, “standartizuoti reikia”. Apie kalbos kultūrą jau nešneku, čia Loretos Vaicekauskienės sritis ir ji tai daro geriau. O daugiau apie rašinio turinio vertinimą skaityti galit čia.

Dar nelabai suprantu, kaip įmanoma birželį po pamokų (nes prailginti mokslo metai) ir dar turint auklėjamąją klasę, su kuria reikia važiuot į keliones, po pamokų taisyt rašinius. Čia gi mirtis. O dar pridėkime juokingą ištaisyto rašinio kainą. Už savaitės arimą, kai per dieną perskaitydavau ir įvertindavau nuo 12 iki 20 rašinių (čia neskaitant antrojo vertintojo pareigų), pernai gavau 180 eurų. Ir čia labai daug – tiek gavau tik todėl, kad NEC įdarbino pagal darbo sutartį ir į sutarties laiką įtraukė savaitgalius, šiaip būtų buvę apie 130.

Vat taip sprendžiamos egzaminų vertinimo problemos – įvedant kvotas, kai niekas nebenori dalyvaut tam absurde. Įsiklausykit. Čia stipru. Ir aš net nepradėjau kalbėt apie programą, kuri į galvą kišama nuo pradinių klasių, ir jos nesąmones. Čia tik egzaminas, tik vertinimas.

Daugiau nesakysiu nieko, nes tiesiog pikta ir skaudu. Ne tik dėl to, kad būriui savim patenkintų moteriškių ruošimas egzaminam – tiksliau, jų vertinimo kriterijam, nes parašyt rašinį normaliam pasauly visgi neturi būti kosmosas – yra pajamų šaltinis, kartais gal nelegalių. Ne. Man skaudžiausia, kad viskas tvarkoma kvotų ir kitais autoritariniais būdais, tuo pačiu metu deklaruojant laisvę ir pasitikėjimą kaip švietimo vertybes.

Keiskite vertinimo sistemą, mielieji, o ne įvedinėkite prievartinį dalyvavimą ten, kur niekas dėl suprantamų (ir ne tik finansinių) priežasčių nenori. Suprantu, kad jus varžo taisyklės, bet mačiau, kiek vidinių susitarimų yra tame vertinime ir kiek galios turi vyresnieji vertintojai. Keiskite ir mokymo programą, nes pagal dabartinę tokiam egzaminui pasiruošti beveik neįmanoma. Ir keiskite požiūrį – literatūrą mokomės ne dėl balo atestate, tam yra visai kitokių ir daug svarbesnių tikslų.

Kam įdomu, visi nutarimai skamba taip, ir kai kurie palyginti racionalūs, nors jų prielaidos vis tiek keistokos. O paskutinis punktas, manau, turėtų skambėti visur – nes jis aiškiai parodo mūsų sistemos nenormalumą, kai mokytojas yra iš tiesų baudžiamas už savo mokinių rezultatus, todėl juos tarkuoja kalbėti priimtinomis klišėmis su dvigubu užsidegimu.

  1. Nacionaliniam egzaminų centrui rekomenduojama kreiptis į LR Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją dėl teisinio pagrindo, kuriuo remiantis mokytojai galėtų būti registruojami atlikti vertinimo funkciją vertinant VBE kandidatų darbus.
  2. Patariama VBE kandidatų darbų vertintojų darbo įkainį derinti su mokytojų valandiniu atlygiu ugdymo procese.
  3. Rekomenduojama, kad VBE kandidatų darbų vertintojų atranka vyktų anksčiau, siejant su kandidatų egzaminų pasirinkimo data.
  4. Rekomenduojama įvesti reikiamų VBE kandidatų darbų vertintojų kvotas mokykloms pagal abiturientų skaičių.
  5. Prašoma, kad nebūtų reikalaujama suvesti į duomenų perdavimo sistemą KELTAS lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos temos. NEC įsipareigoja inicijuoti kreipimąsi dėl Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos programos keitimo.
  6. Pristatyti mokinių pasiekimų patikrinimo elektroninio vykdymo tvarkaraštį 2019–2021 metams, kad mokyklų vadovai galėtų planuoti mokyklos apsirūpinimą reikalinga kompiuterine įranga.
  7. NEC įsipareigoja derinti su asociacijų atstovais 2019–2020 mokslo metų tvarkaraštį.
  8. Inicijuoti diskusiją dėl Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo statuso, siūlant griežtinti reikalavimus mokinių pasiekimams.
  9. Prašoma, kad Nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatai gimnazijoms būtų prieinami per Mokinių registrą.
  10. Siekti bendromis pastangomis, kad egzaminai netaptų įrankiu, naudojamu prieš mokytojus.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s