Galų gale bent kiek laisvės lietuvių egzamine

Kažkas ketina paduoti (ar jau padavė) egzamino programos pakeitimus į teismą. Žinot, ką pasakysiu? Negražiai pasakysiu ir nelietuviškai. F**k it, nes “nebeužtvenksi upės bėgimo”, kaip rašė klasikas. Galit į teismus duot kiek tik norit. Buvimas europiečiais nepadarys mūsų nelietuviais.

VBE vertinimo kriterijų dar nėra. Bet jau aiškėja kryptis, ir ji džiugiai rankas atrišanti. Gal nuo 2020 m. bus kryptingesni ir aiškesni pokyčiai – čia viskas po trupučiuką. Kad nors kiek iš mirties taško pajudėtume. Bent to tikiuosi, nors niekas nežino, kaip bus. Anot Italo Calvino: “Visos ateitys turi bendrą bruožą: jos niekada nebūna tokios, kokias jas įsivaizduojame.” Panacėjos nėra. Šitie pokyčiai (ar kažkokie kiti) irgi neišspręs visų problemų. Pvz., niekas negali garantuot dėl vertinimo.

Pagal pakeistą įstatymą Ministrė vertinimo kriterijus pasirašys iki lapkričio 25 d. Trečiadienį einu į susitikimą dėl jų. Žiūrėsime. Kol kas neaišku, koks rašinys vertinamas nuliu, bet panašu, kad ir čia liberalus žingsnis: net ir samprotavime literatūra nepasirėmęs galės minimalų teigiamą balą gauti. Kas, mano galva, pozityvu, nes iki šiol dėl to reikalavimo išsikreipdavo vertinimas – susiformuodavo nenormali situacija, kai nesuinteresuoti mokytis iškala kelias frazes iš konspektų ir išlaiko, nors kliedi. Bet pasiremta, kad ir prastai. Ir dėl to rezultatų kreivėje aiškiai matydavosi, kad vertintojai iš geros valios “priburia” vieną tašką iki reikalaujamų išlaikyti, kad tik mažiau neišlaikiusių (kurių ir taip būdavo daugiau negu 10 proc.) atsirastų. Ir dar tas staigus pašokimas prie nulio – tiesiog baisu, kiek darbų tiesiog anuliuodavo, nors bent kai kurie jų kaip tekstai , turint omeny buvusias “absoliutaus nulio” rašymo sąlygas, savo vidiniu rišlumu ir logika galėjo būti neką prastesni negu tie ties 30 proc. išlaikymo slenksčiu atsidūrę. Dabar tiesiog bus galima ištikimiau vertinti pagal savo pačių kriterijus. Nežinau, kiek neišlaikiusių sumažės. Gal?.. Turėtų, bet nemanau, jog tai bus drastiškas skaičius. Tiesiog savęs neapgaudinėsime su ta 30 proc. išlaikymo riba.

(Kas nežino, anksčiau sąlygos, kad darbas būtų vertinamas “absoliučiu nuliu” – t. y. tiesiog nevertinamas, iškart prie neišlaikiusių – buvo tokios: 25.2. absoliutus turinio nulis rašomas tada, kai mokinys neatliko užduoties, nesirėmė nė vienu iš nurodytų autorių, parašė rašinį ne ta tema arba parašė mažiau negu pusę reikalaujamos apimties; rašinys toliau pagal kitus kriterijus nevertinamas.)

Χωρίς τίτλο

Aišku, nebūtinai tai efektyviai veiks. Daug kas (turbūt esmė) priklauso nuo kriterijų. Bet dabar kažkodėl atrodo, kad bus gerai ir kad negrius tauta. Negrius niekaip. Kad gal po truputį ateis ramybės ir pasitikėjimo sistema, kuri kaip tik valstybę stiprina, o ne silpnina. Visi sako – žiūrėkim į Skandinavijos šalis. Nu, žiūrėkim. Į Suomiją.

Čia nelabai vykusiai iš suomių į anglų k. išverstos egzamino temos, iš kurių galima rinktis. Jomis pasidalino gerb. Algirdas Zabulionis.

Note: All the writing assignments are on pages 2-3 of this booklet. Part of the tasks associated with which should be utilized according to the mission statement. Read the assignments, browse through the materials and select one of the tasks.

Tasks are rated at points 0-60.

Write intact and linguistically groomed text. The appropriate length is 4-5 pages. The text will come be clearly and neatly written, but it does not have to be written with a ballpoint pen or
ink. Finished titles are bold. Otherwise, give your article your own title.

Enter the number of the assignment in front of the title.

If you choose a data task, your text must be so intact that the reader can understand the text – even though I do not know the material. References to materials must be included in the material tasks.

 

WRITING TASKS

 

 1. Things that make the heart beat faster.

 2. Hunting has long traditions in Finland. Many people think it is cruel and to no purpose. Take a stand on the legitimacy of hunting in modern Finland.

 3. Allied or Non-Aligned Finland?

 4. Write a hypermedia in Finland. Limit your viewpoint perspective and headline your text accordingly.

 5. Plastic is a lot of benefit and joy, but it also involves ecological problems. Ponder plastic-related contradictions.

 6. Team Sports is said to have a positive impact on the social development of young people of Association. Take a stand on the argument.

 7. Mother tongue and literature in 2117 in Finland.

 8. Review the covers for the covers (p. 1 and 12). Consider at least three images, why do people dress their pets and want to share their pictures with social media? ace. (When referring to pictures, the exact web address does not need to be mentioned.)

 9. Hannele Huov’s Tree Tapiir (pp. 4-5) describes the opposite ways of positioning in life. See if you’re a tapier or a baker.

 10. Weigh your own perception of happiness with the views of Tommi Melender and Frank Martela. (pp. 6-7).

 11. Post was about to publish a series of issues related to freedom of speech in 2016 (page 8). The culture But the information designed by the Knower had already attracted so much resistance that Post decided not to publish them. Take a look at the pictures, why the postmark – the race was opposed and the post was correct.

 12. Many young people took over in the 1970s on societal questions raised by Larry Silvanus (1955-1976) poems (p. 9) point out. Consider whether the poems criticize objects still topical.

 13. Explain your view of trolling as a phenomenon with the Wikipedia article (page 10-11) and your own experience based on ink.

Tai parodykit man čia tokius briedus kaip pas mus. Vat parodykit. Ir ką, suomiai – nebe suomiai? Nebe žmonės? Juokas iš tokių išvedžiojimų.

Be to:

1. Nebeskirstoma į privalomus “lietuvių ir nelietuvių” autorius – kaip sako protingi žmonės, sunku nes sakyt žodį “užsienio”, kai kalbam apie bendrus visai Europai, ką ten – pasauliui kertinius tekstus, kokie yra Shakespeare’o “Hamletas”, Goethe “Faustas”, Kafkos “Metamorfozė”, Camus “Svetimas”.

(NEGRIUS tauta anei valstybė. Žiūrėkit. Į ką panašu: Camus su šiūpeliu po valstybės pamatu rausias, Shakespeare randa stumbro kaukolę, sako – alas, poor stumbras; Goethe laiko žibintą, Kafka… nieko turbūt nedaro, sapuoja košmarą apie stumbro kaukolę. Arba kad pavirto blusa, kuri pasiklydo stumbro barzdoj.

Įtikino? Manęs irgi ne.)

2. Mokiniai turi aptarti, kuo (ar) aktualūs pasirinkti kūriniai. Va čia man patinka. Aišku, daug kam nepatiks, nes atveria duris adoracijos pabaigai;

3. Galima remtis visais 36 autoriais. Tie du, kurie nurodyti prie rašinio temos, yra tik siūlomi. O tai reiškia, kad temas jų rengėjai galės sudaryti palankesnes – juk lengviau parinkti tokią, kuri tinka dviem autoriam, ne trim; o tada jau mokinio reikalas, ar jis išmąsto daugiau ir protingai pasienka kitą autorių negu tie du. Jeigu pats pasirenka tokį, kuris temai netinka, tada gauna mažai taškų už turinį, ir viskas. Su laisve rinktis ateina ir atsakomybė, ar ne?

4. Todėl nemanau, kad šitas egzaminas lengvesnis. Laisvesnis, bet ne lengvesnis. Laisvė nėra ir negali būt kažkoks žaisliukas.

Žiūrėsime, kaip pavyks šitas gražias nuostatas įgyvendinti vertinant. Bet, man rodos, dar niekam nepakenkė trupučiuką laisviau pakvėpuoti.

O nuo 2020 m. žadama visai kita sistema – su kaupiamuoju balu ir pan. Tada ir žiūrėsime, kaip veikia tas ne toks žiaurus nulinimas ar pan.

Bet kažkodėl man norisi, kad žmonės į egzaminus eitų kuo ramesni ir kad tame būtų kuo mažiau absurdo. Manau, kad čia yra žingsnis į pasitikėjimą savo valstybe ir ramybę. O kas galėtų paneigti, kad to nereikia laimingai visuomenei? Kam emigruoti, jeigu sava sistema pasitiki ir jautiesi joje saugus?..

Nesakau, kad niekuo neabejoju. Dar ir kaip. Ar bus problemų su vertinimu? Matyt. O kur jos dings. Bet šiuo metu man pokyčiai iš esmės atrodo geras dalykas – toks durų atidarymas gaivesniam vėjeliui lyginant su tam tikra niūria stagnacija. Todėl liuks. Judam, vadinasi, gerai.

O štai čia visas pakeitimų tekstas norintiems paanalizuoti išsamiau: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ebd57e60c9cf11e7910a89ac20768b0f

Čia – senoji programa palyginti: http://www.nec.lt/failai/3879_2014m_Liet_k_BE_programa-pakoreguota-3autoriai.pdf

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s